Klubhistorie

 

 

Stumperne af 1994

Klubhistorie

 

Klubhistorie

 

I Første halvdel af 1990’erne blev ideen om et stumpemarked ved Aalsbo Fiskesøer født. Det blev ikke den store succes, men initiativet udviklede sig til tanken om at etablere en klub for motoriserede køretøjer.

 

Den blev stiftet d. 22’ marts 1994 på et møde hos Henning Larsen, som sammen med datteren Jytte Nielsen, udarbejdede vedtægterne.

 

Blandt deltagerne var Jørgen Larsen, Aalsbo, Finn Rasmussen, Bogense, Erik Hansen, Gelsted, Ole Fogh Nielsen, Barløse, og hvor Finn Rasmussen blev klubbens første formand.

 

Det skulle være en lokal lille hyggelig klub, hvor det sociale samvær var vigtigt. Der kunne være omkring 25 medlemmer og 1-5 hjulede køretøjer var velkomne.

 

Der blev afholdt et stumpemarked ved fiskesøerne, der ikke var den store succes, og man lavede et par træf.

 

I 1995 løb så det første Aalsboløb af stabelen og har været afholdt hvert år siden.

 

Klubben voksede de kommende år, møder blev afholdt i lokalerne ved Aalsbo fiskesøer og herfra startede aktiviteterne også.

 

Ture blev planlagt, ud i naturen med madkurven, oftest pakket af pigerne. God stemning, hyggeligt samvær, man blev venner på kryds og tværs. Nye klubmedlemmer bliver modtaget med åbne arme og inddraget i fællesskabet.

 

I dag tæller klubben omkring 40 medlemmer.

 

Der afholdes 8-10 arrangementer årligt. Disse foregår ved fiskesøerne eller på Lilleskov Teglværk. Klubaftener har ofte en foredragsholder, der fortæller om et emne, der har relationer til køretøjer.

 

Ture planlægges oftest på små veje i det nord/vestfynske område, hvor der gøres ophold undervejs og kaffekurven nydes i dejlige omgivelser.

 

Klubben stiller gerne op med køretøjer, når handelsstandsforeninger eller andre gerne vil have klubbens deltagelse.

 

Forår og efterår udgives et klubblad, hvilket medlemmerne modtager med posten.

 

Det største årlige arrangement er Aalsbo motorstævne, der i 2010 havde 80 tilmeldinger. Siden første løb i 1995 og til 2010 har rute og poster været flot tilrettelagt af Jytte og Peter Nielsen. Dette varetages nu af Inger og Erik Mortensen

og Jørn Egedal, og det administrative varetages af Jørgen Henriksen. Årets øvrige arrangementer på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

 

Klubben har alle årene haft mange gode oplevelser med venskabsklubben Oldtimerfreunde Angeln. Hvert andet år kommer de på besøg hos os og hvert andet

år, er vi hos dem.